ถึงสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ก็เช่ารถได้ง่ายๆ

คุณสามารถหา Rental Car ได้อย่างง่ายดายในท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ถึงท่าอากาศยานเมื่อไหร่ ก็เช่ารถออกไปสนุกกับทริปชูบุของคุณได้เลย! away!

เช่ารถได้ใน 3 ขั้นตอน

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเที่ยวด้วย Rental Car มาเตรียมเอกสารกันเลย!
  • PASSPORT
  • ใบอนุญาตขับขี่สากล (ออกโดยหน่วยงานของประเทศตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการจราจรทางถนน*)
  • บัตรเครดิต
ใบอนุญาตขับขี่สากล หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศตามอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 (ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไทย เป็นต้น) ใบอนุญาตขับขี่สากลมีอายุ 1 ปีนับแต่วันออกใบ (โปรดตรวจสอบวันเดือนปีที่ออกให้ดี) นอกจากนี้ คุณจะสามารถขับรถในญี่ปุ่นได้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศ (ตรวจสอบได้จากตราประทับบนหนังสือเดินทางที่แสดงวันเดือนปีที่เข้าประเทศ)
จองรถจาก Rental Car Shop ของท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ได้จากเว็บไซต์
จองรถจาก Rental Car Shop ของท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ได้จากเว็บไซต์
คลิกที่นี่เพื่อเช่ารถ
รับรถได้เมื่อมาถึง!
เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน คุณสามารถแจ้งเคาท์เตอร์ของ บริษัทที่จองรถไว้ แล้วรับรถได้เลย
ข้อควรระวังหลักๆ ในการขับรถที่ญี่ปุ่น
รักษากฎจราจรทั้งเวลาขับรถ และเวลาจอด แล้วสนุกไปกับทริปของคุณ ด้วยบริการรถเช่า
  • เส้นทางจราจรประเทศญี่ปุ่นเป็นการจราจรแบบซ้ายมือ ระมัดระวังอย่าใช้เลนขวา (เลนสวน)
  • จำกัดความเร็วจำกัดความเร็วตามป้ายของถนนนั้นๆ เวลาผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โปรดชะลอรถต่ำกว่า 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง
  • คาดเข็มขัดนิรภัยที่ญี่ปุ่น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รวมถึงเบาะหลังด้วย
  • การใช้ที่จอดรถห้ามจอดข้างทางตามสถานที่ท่องเที่ยว โปรดใช้ที่จอดรถบริเวณใกล้เคียง
  • การคืนรถโปรดเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนคืนรถทุกครั้ง (บางกรณี ทางบริษํทจะกำหนดมาว่าต้องเติมที่ปั๊มใด)

เที่ยวรอบภูมิภาคชูบุสุดคุ้มด้วย Central Nippon Expressway Pass
ซื้อแพคเกจบริการรถเช่า จ่ายทีเดียว เที่ยวไม่อั้น

ตามสถานที่รอบบริเวณทางด่วนภายในชูบุ

Coming Soon